Thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa nhà theo quy định mới nhất

Thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa nhà hay còn gọi là cơ quan có chức năng giải quyết hồ sơ, cấp giấy phép sửa chữa nhà cho người có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà. Thẩm quyền cấp giấy phép sửa nhà tùy thuộc vào loại công trình/ quy mô/ phạm vi của công trình.

Theo quy định tại khoản 2, điều 17, thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thì thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a- Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt;

b- Đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp;

nơi cấp giấy phép xây dựng

c- Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại các điểm a, b, d khoản này; Xem thêm dịch vụ sửa nhà trọn gói tphcm

d- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này, trừ các công trình nêu tại điểm a khoản này.

Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không đúng quy định.

Trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án mà dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình cấp cao nhất có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại thuộc dự án.

Nếu bạn chỉ đơn giản cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa nhà ở riêng lẻ là Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Trường hợp bạn cần biết thêm thông tin chi tiết, hồ sơ xin cấp giấy phép sữa chữa nhà thì bạn có thể liên hệ với Công tư P-N của chúng tôi.

Đánh giá bài viết!

Leave a Comment


*