Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở là biên bản thỏa thuận giữa hai bên- công ty sửa chữa nhà ở và khách hàng. Nếu hai bên đã ký kết mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở mà vi phạm các khoản mục trong bản hợp đồng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà không thể thiếu nếu không muốn dính vào rắc rối sau này.

mẫu hợp đồng sửa chữa nhà

Những thông tin không thể thiếu trong bản hợp đồng sửa chữa nhà ở

• Thông tin cụ thể của công ty và khách hàng: đây là phần không thể thiếu, cần phải chính xác, cụ thể.

• Tên gọi của hợp đồng: đây là phần thể hiện nội dung khái quát của bản hợp đồng. Tên gọi hợp đồng thường được sử dụng theo tên loại hợp đồng kết hợp với tên hàng hóa, dịch vụ.

• Căn cứ ký kết hợp đồng: hai bên đưa ra những điều khoản, những thỏa thuận với nhau, để cuối cùng chốt lại những điều khoản mà hai bên chấp nhận nhằm ràng buộc giữa hai bên khách hàng và đối tác.

• Hiệu lực hợp đồng: là thời gian từ khi đặt bút ký hợp đồng sửa chữa nhà ở đến khi công trình hoàn thành xong.Do đó cũng phải hết sức lưu ý khi đưa các văn bản pháp luật vào phần căn cứ của hợp đồng, chỉ sử dụng khi biết văn bản đó có điều chỉnh quan hệ trong hợp đồng và còn hiệu lực.

Yêu cầu khi xây dựng mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở trước khi lập phải xác định trên cơ sở thống nhất việc sửa chữa nhà ở giữa bên. Theo Khoản 1 Điều 138 Luật Xây Dựng 2014 quy định hợp đồng xây dựng nhà ở phải:

• Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

• Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng.

• Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng.

• Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở phía công ty P-N gợi ý, các điều khoản có thể bổ sung thêm qua quá trình trao đổi giữa hai bên.

Lưu ý khi sử dụng mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Những phần không thể thiếu trong một bản hợp đồng sửa chữa nhà là phần trách nhiệm của hai bên – bên công ty sửa chữa và khách hàng – khi hai bên thỏa thuận những điều khoản trong bản hợp đồng để cuối cùng ký kết hợp đồng thì hai bên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện tuân theo những điều khoản có trong bản hợp đồng. Nếu không thực hiện theo đúng những điều khoản trong bản hợp đồng sửa chữa nhà ở thì khi xảy ra vấn đề tranh chấp rất khó xử lý. Trường hợp kiện tụng thì chi phí nhiều khi còn cao hơn cả giá trị hợp đồng nữa. Vì vậy, phần trách nhiệm thực hiện hợp đồng phải được soạn kỹ lưỡng, cụ thể, tránh những điều đáng tiếc nhất có thể xảy ra.

Trong điều khoản hợp đồng thì không thể không nhắc đến phần kinh phí. Số tiền bằng số, số tiền bằng chữ là phần mà hầu hết tất cả gia chủ đều quan tâm. Cả hai bên đều cần xem kỹ phần này, bởi chỉ sai sót 1 con số là bản hợp đồng đã khác rồi. Dù tất cả các điều khoản ở phía trên có chi tiết, cụ thể đến mức nào, nhưng nếu những con số thể hiện giá trị hợp đồng có sự sai sót thì xem như phải làm lại hay in lại bảng hợp đồng. Vì vậy, với dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói, đòi hỏi cả 2 bên đều phải xem kỹ những thông tin chi tiết, cụ thể ở từng hạng mục được thể hiện trong bản hợp đồng sửa chữa nhà.

Xem mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Bạn có thể xem mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở để nắm những thông tin cần thiết khi trao đổi với đơn vị xây dựng. Click để xem mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở.

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở
5 (100%) 2 votes

Leave a Comment


*