Khánh Hòa

Xuan Hoan NT Production Trading Service Co.,ltd
1119 đường 23/10, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
1119, Street 23/10, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
HUỲNH THỊ BÍCH HIỆP
4201749491 (05/07/2017)
1322 (Chính)
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
1410
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
1430
Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Chi tiết: Sản xuất hàng thêu
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Mua bán hàng may sẵn
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
4201749491 (05/07/2017)